Projekt 2011

Výzkum ICT kompetencí učitelů mateřského jazyka v Olomouckém a Východočeském kraji
Registrační číslo: PdF_2011_018

Tato část popisuje výsledky předvýzkumu, který byl realizován v období březen 2011 – únor 2012 pod záštitou UP Olomouc. Hlavními technikami výzkumu byl dotazník, pozorování a rozhovor.

Projekt 2012

Implementace ICT do výuky mateřského jazyka
Registrační číslo: PdF_2012_032

Tato část popisuje výsledky předvýzkumu, který byl realizován v období březen 2012 – únor 2013 pod záštitou UP Olomouc. Hlavními technikami výzkumu byl sémantický diferenciál, pozorování a rozhovor.

Zajímavé odkazy

Informace, které by mohly být prospěšné jak učitelům, tak výzkumníkům.

Obsahuje internetové odkazy a seznam české i zahraniční literatury týkající se tématu.

odkazy

O autorce


Autorka těchto stránek a řešitelka projektů je studentkou doktorského studijního programu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, obor Pedagogika. Díky předchozímu studiu, tématu dizertační práce i projektům je silně spjata s Katedrou českého jazyka a literatury, kde zároveň získává pedagogickou praxi v rámci výuky studentů prezenčního studia.